Informacje o zgodności

Zaufana ochrona Twoich płatności: proces zabezpieczania środków Fondy

Wprowadzenie

W Fondy ochrona e-pieniędzy jest kluczowa dla zabezpieczenia interesów naszych klientów korzystających z usług e-pieniędzy. Pomaga budować zaufanie do branży elektronicznych pieniędzy i wspiera rozwój płatności cyfrowych.

Ochrona e-pieniędzy odnosi się do środków, które wprowadzamy jako wydawca elektronicznych pieniędzy, aby chronić środki naszych klientów. E-pieniądze to nazwa dla cyfrowych pieniędzy przechowywanych elektronicznie, których firmy i osoby fizyczne używają do dokonywania transakcji. Ochrona zapewnia, że środki naszych klientów są oddzielone od naszych własnych środków i są chronione w przypadku naszej niewypłacalności.

Regulacje dotyczące Elektronicznych Pieniędzy (EMRs) wymagają od nas jako wydawcy e-pieniędzy, aby zabezpieczać środki naszych klientów na kilka sposobów, jednym z nich jest przechowywanie ich na oddzielnym koncie lub w formie powierniczej. Ochrona oznacza, że jeśli staniemy się niewypłacalni, środki naszych klientów będą bezpieczne przed utratą lub wykorzystaniem do spłaty naszych długów.

W Fondy zobowiązujemy się do utrzymania przejrzystości i przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa w branży. Poniżej wyjaśniamy, jak zabezpieczamy Twoje środki i odpowiadamy na często zadawane pytania.

Kim jest Fondy?

Fondy jest regulowaną przez FCA Instytucją Pieniędzy Elektronicznych (EMI), co oznacza, że zgodnie z polskim prawem musimy posiadać odpowiednie zabezpieczenia.

Fondy działa jako platforma płatności osadzona dla firm cyfrowych, poszukujących szybszego i bardziej niezawodnego sposobu na transfer pieniędzy. Nasza platforma umożliwia klientom i partnerom bezproblemową integrację funkcji płatniczych i kontowych w ich platformach, przepływach pracy i doświadczeniach klientów.

Kluczowe różnice między Fondy a bankami

Zabezpieczenia i programy ochrony depozytów, takie jak Financial Services Compensation Scheme (FSCS) w Polsce, to różne koncepcje, chociaż oba dotyczą ochrony środków klientów.

Programy ochrony depozytów mają na celu ochronę środków klientów w przypadku niewypłacalności banku, towarzystwa budowlanego lub unii kredytowej. FSCS jest programem ochrony depozytów w Polsce i chroni depozyty klientów do określonego limituObecnie £85,000, jeśli instytucja, w której zdeponowano środki, upadnie.

Kluczową różnicą między zabezpieczeniami a programami ochrony depozytów jest to, że zabezpieczenia dotyczą konkretnie wydawców e-pieniędzy i ich klientów. Natomiast programy ochrony depozytów dotyczą depozytów przechowywanych w bankach, towarzystwach budowlanych i uniach kredytowych.

Podsumowując, zabezpieczenia są wymagane dla wydawców e-pieniędzy, aby chronić środki klientów. Jednocześnie programy ochrony depozytów, takie jak FSCS, mają na celu ochronę depozytów klientów w przypadku niewypłacalności banku, towarzystwa budowlanego lub unii kredytowej.

Również, w przeciwieństwie do tradycyjnych banków, które udzielają pożyczek, EMIs, takie jak Fondy, są zabronione od udzielania pożyczek. Nie angażujemy się w działalność pożyczkową ani nie oferujemy odsetek od sald. Zamiast tego, przechowujemy 100% środków klientów przez cały czas, zabezpieczając je, aby zapewnić ich ochronę.

Zgodność regulacyjna i nadzór

Działania Fondy podlegają rygorystycznemu nadzorowi regulacyjnemu przez FCA i musimy zawsze zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi usług płatniczych (PSRs) w Polsce. Nasze procesy zabezpieczania są corocznie poddawane niezależnym zewnętrznym audytom, aby zapewnić zgodność z normami regulacyjnymi.

Co się dzieje w przypadku niewypłacalności?

W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności Fondy, środki klientów są oddzielone od środków firmy. Zostanie powołany niezależny zarządca niewypłacalności, aby zwrócić środki klientom, z możliwością odliczenia niewielkich kosztów od tych środków. Chociaż ten proces może trwać dłużej niż tradycyjne programy kompensacyjne, środki klientów pozostają chronione.

Gdzie są zabezpieczane środki klientów?

Fondy deponuje 100% e-pieniędzy naszych klientów w polskich instytucjach kredytowych regulowanych przez FCA.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zawsze możesz znaleźć więcej informacji na temat zabezpieczania środków na regularnie aktualizowanej stronie internetowej FCA. Lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak nasze produkty i usługi mogą wspierać Twoje potrzeby w zakresie zgodności.

Live Chat