(7 votes, average: 2,57 out of 5)
Loading...
, Autor: Maxim

Prečo je spoločnosť Uber v predstihu pred svojou konkurenciou

Financie a IT

Ekonomický model, ktorý je známy ako zdieľaná ekonomika a ktorý urobil Uber jedným z najúspešnejších začínajúcich podnikov na planéte, sa osvedčil nielen vďaka technologickým inováciám, ale aj finančným. Všetky spoločnosti radi hovoria o svojich moderných technológiách, ale pokiaľ ide o finančnú stránku, zostávajú radšej ticho. Čo je to veľké tajomstvo? Pozrime sa na to.

Globálna expanzia

Uber sa ihneď po spustení v roku 2010 v San Franciscu rozšíril ako vírus a dobíjal nové mestá a krajiny. Neskôr sa však spoločnosť postavila pred problém: ako možno rozšíriť finančný model zúčtovania platieb medzi cestujúcimi a vodičmi vo všetkých regiónoch, kde je služba dostupná? Hlavnými výhodami infraštrukúry platobného procesu spoločnosti Uber sú rýchle platby v rámci aplikácie, možnosť platby v každej krajine v miestnej mene a pravidelné prevody zisku na osobné účty alebo priamo karty vodičov.

Kedykoľvek spoločnosť Uber vstúpi na nový trh, vyriešia sa dve hlavné otázky týkajúce sa platieb: ako prijímať platby od zákazníkov a ako vyplácať platby vodičom. Spoločnosť Uber má dve možnosti na výber: môže sa integrovať s miestnymi poskytovateľmi platobných služieb v každej krajine alebo môže spolupracovaťso svojimi už existujúcimi partnermi. Medzi niektorých z nich patria PayPal, Braintree (dcérska spoločnosť PayPal) a Adyen (známa medzinárodná platobná platforma). Každý model má svoje plusy aj mínusy vyplývajúce z rôznych faktorov.

Prijímanie platieb od cestujúcich

Poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom dostávajú platby od cestujúcich prostredníctvom platobných kariet. Ak sa spoločnosť Uber rozhodne po spustení svojich služieb v novej krajine integrovať s miestnym poskytovateľom platobných služieb alebo bankou, môže to viesť k predĺženiu doby spustenia kvôli oneskoreniu v integračnom procese.

V tomto momente stojí za vysvetlenie poznamenať, že banka obchodníka (spracovateľská banka “acquiring bank”) a banka platiaceho zákazníka (vydavateľská banka “issuing bank”)pri zúčtovaní platby kartou v rámci medzinárodných platobných systémov Visa, MasterCard alebo American Express musia zaplatiť províziu z platby (výmenný poplatok “interchange fee”). Táto provízia sa zvyšuje, ak sa spracovateľská banka a vydavateľská banka nachádzajú v rôznych krajinách, mimo EÚ.

Uber je americká spoločnosť a hlavným partnerom pre zabezpečenie platieb je finančná inštitúcia z Holandska. Proces nastavili týmto spôsobom, aby minimalizovali daň, keďže Holandsko poskytuje zahraničným spoločnostiam – nerezidentom- nižšie dane. V dôsledku toho sa však všetky platby cestujúcich mimo Európy stali pre Uber cezhraničnými transakciami. Napriek tomu, keď Uber vstupuje do novej krajiny, uprednostňuje vyššie poplatky za takéto cezhraničné platby a spolupracuje so svojimi vlastnými medzinárodnými partnermi na miesto toho, aby si sama prevzala riziko spolupráce s novým partnerom v novej krajine.

Jednou z osobitostí finančného modelu Uber je to, že spoločnosť chce získať svoje príjmy tým, že ich kumuluje vo svojej európskej finančnej inštitúcii v určitej mene (napríklad v eurách alebo v dolároch), ale zároveň chce, aby klienti zbytočne nemuseli riešiť konverziu meny. Vzhľadom na to PayPal, Braintree a Adyen umožňujú spoločnosti Uber pracovať s miestnymi menami v rôznych krajinách a tiež to znamená, že cestujúci budú vždy vidieť poplatky za platbu kartou v bežnej mene. Túto technológiu, nazývanú dynamická menová konverzia (DCC), podporuje väčšina spracovateľských bánk, ktoré sú účastníkmi medzinárodného platobného systému. Existujú aj vydavateľské banky, ktoré podporujú DCC, hoci za transakcie môžu žiadať dodatočné poplatky. Výber vydavateľkej banky, ktorej kartu bude cestujúci používať zostáva na samotnom cestujúcom.

Zvyčajne, keď spoločnosť Uber začne na novom trhu, súčasne začne proces priamej integrácie s miestnymi platobnými systémami. To však platí iba vtedy, keď je platobná infraštruktúra v danej krajine dostatočne rozvinutá a nepredstavuje riziko, pokiaľ ide o stabilitu spracovania platieb alebo funkčnosť finančných inštitúcií. Existujú však aj prípady, kedy začne proces integrácie nie preto, lebo to chce Uber, ale preto, že to vyžadujú miestne zákony a predpisy. Tak je tomu napríklad v Indii, kde bol Uber nútený pracovať s platobným systémom MobiKwik. Bolo to kvôli povinnej požiadavke Reserve Bank of India na dvoj-faktorovú autorizáciu on-line platieb a postoja spoločnosti Uber zásadne nevyužívať technológiu 3D Secure na to, aby nekomplikovala platobný proces v rámci svojej mobilnej aplikácie. Ďalší takýto prípad by bol, keby sa spoločnosť Uber zaviazala integrovať do miestnych platobných systémov, pretože krajina nie je kompatibilná s medzinárodnými platbami a používa veľký počet miestnych kariet (tzv. „domáce karty“). V takýchto prípadoch, ak Braintree a Adyen nie sú integrované s miestnou bankou v krajine, Uber musí riešiť samotný integračný proces.

Platby vodičom

Pokiaľ ide o vyplácanie peňazí vodičom, veci sú nastavené trochu inak. Keďže spoločnosť Uber zhromažďuje všetky príjmy na svojich účtoch v Holandsku v eurách alebo inej európskej mene, s cieľom vyplácať výnosy vodičom v miestnej mene ich krajiny, spoločnosť Uber využíva cezhraničné prevody. Na tento účel existujú tieto finančné nástroje (sú uvedené iba medzinárodné a americké systémy):

Presun peňazí bankovým prevodom alebo prevodom SWIFT. Toto je najuniverzálnejšia metóda medzinárodných prevodov a funguje vo väčšine krajín. V rámci EÚ sú náklady na transfery nízke, avšak pokiaľ ide o cezhraničné prevody, poplatky za služby sa výrazne zvyšujú. V režime offline môžu byť finančné prostriedky presúvané na účet 2-5 dní.
MoneyTransfer a MoneySend sú online spôsoby prevodu peňazí podporované Visa a Mastercard. Umožňujú on-line platby na účty zvyčajne v priebehu niekoľkých minút. Poplatky za služby sú primerané, hoci služby sú dostupné iba v určitých krajinách. Napríklad USA nie je v zozname.
Merchandize return nie je takou technológiou ako spôsob prevedenia peňažných prostriedkov na kartu Visa alebo MasterCard. Vykonáva sa v režime offline a prostriedky sa dostanú na cieľový účet v priebehu 2 až 5 dní. Táto metóda nie je oficiálne poskytovaná spracovateľskými bankami a je niečo podobné ako „live hack“, pretože bol pôvodne vyvinutý ako prostriedok na vrátenie kariet pri nákupe. Ale je možné ho použiť na vyplatenie finančných prostriedkov na akúkoľvek kartu. Je to najlacnejšia zo všetkých uvedených metód.
Quasi-cash. Podobne ako predchádzajúca platobná metóda v zozname, ide o spôsob offline prenosu peňažných prostriedkov kartou, aj keď slúži iba na uskutočnenie prevodu na tú istú kartu, ktorá bola pôvodne použitá na uskutočnenie platby. Inými slovami, nevhodné metóda pre Uber.
ACH ponúka transakcie debetných kariet v režime offline v rámci USA. Doba spracovania sú 3-4 dni.
Western Union, Transferwise a Moneygramm sú medzinárodné systémy. Fungujú len v určitých krajinách a sú relatívne drahé.

Všetky ostatné platobné platformy pre medzinárodné platby sú doplnky alebo deriváty základných systémov a metód uvedených vyššie.

Neexistujú žiadne verejne dostupné informácie o tom, ktoré metódy Uber používa na vyplácanie platieb vodičom. Keďže vieme, že robíme hlavne technológie a využívame otvorene dostupné informácie, môžeme dospieť k záveru, že spoločnosť Uber efektívne kombinuje potrebné systémy, metódy a platobných partnerov v každej krajine tak, aby sa minimalizovala suma, ktorú zaplatí na poplatkoch pri prevodoch a urýchlil príchod finančných prostriedkov na účty vodičov. Napríklad v USA Uber spustil Instant Pay, ktorý ponúka okamžité vyplácanie zárobkov na debetné karty vodičov. Ide v podstate o vnútroštátny prevod prostredníctvom systému ACH na debetné karty Visa vydané spoločnosťou GoBank. Ale keďže ACH je offline systém, pri ktorom prevod trvá 3 až 4 dni, to, čo sa v skutočnosti deje, je, že GoBank viacmenej okamžite presúva peniaze pre vodičov prostredníctvom prevodu na karty s očakávaním, že v krátkej dobe získa reálne finančné prostriedky od spoločnosti Uber.

Vzhľadom na to, že poplatky platobných systémov a bánk pri cezhraničných prevodoch malých peňažných súm môžu vyčerpať všetky príjmy spoločnosti Uber, s cieľom optimalizovať svoje náklady, spoločnosť neprevádza vyúčtovanie každého vodiča priamo na svoje účty. Namiesto toho kumuluje príjmy na účtoch sprostredkovateľov. Ide o miestne finančné inštitúcie nachádzajúce sa v rovnakých krajinách ako vodiči. Po zúčtovaní provízie (20-25%) spoločnosť Uber raz za týždeň prevádza výnosy od všetkých cestujúcich na účty týchto sprostredkovateľov a následne vypláca platby na karty a bankové účty vodičov. Zvyčajne platí, že pre tieto masové platby vodičov v každej krajine, Uber využíva bankových partnerov, ktorí majú API na pripísanie platieb na karty a účty.

Nie je to raketová veda

Ako vidíme z vyššie uvedenej analýzy, spoločnosť Uber nemá na finančných trhov akúkoľvek exkluzívnu platobnú technológiu alebo využíva preferenčné výhody. Jednoducho to znamená, že platobné technológie dosiahli aspoň moment, keď sú prístupné nielen svetovým lídrom, ako sú Uber, Airbnb a Blablacar, ale aj všetkým malým a stredným podnikom kdekoľvek na svete. Úspech spoločnosti Uber spočíva v tom, že tieto technológie používa správne a spája ich s cieľom vytvoriť efektívny finančný model.

#e-commerce

Nie je možné pridávať komentáre.