Moduł płatności Hostcms

Możesz pobrać moduł tutaj

  1. W menu Content -> Web-stores wybierz sklep do którego chcesz podłączyć moduł. W górnym, poziomym menu, wybierz Directory -> Payment systems. W menu Payment system wybierz Add. W polu nazwy wpisz Fondy, wpisz dowolny opis i kliknij Apply.

  2. W menu „Payment systems directory” kliknij „Edit” (ikona ołówka) obok Fondy. W oknie edycji wybierz zakładkę „Additional” i zapamiętaj wartość „Identifier” (na przykład, 27).
  3. Otwórz okno edycji informacji systemu płatności (Główna zakładka). Zaznacz „Activity”. Skopiuj kod z następującego pliku do pola”Processor” fondyHandler.php(https://github.com/cloudipsp/hostcms/blob/master/fondyHandler.php). Następnie, zrób następujące:
  1. w linijce «class Shop_Payment_System_HandlerXX extends Shop_Payment_System_Handler» zamiast symboli XX wpisz identifier (z zakładki „Additional”). Rezultat powinien wyglądać na przykład: «class Shop_Payment_System_Handler27 extends Shop_Payment_System_Handler»;
  2. Wpisz swoje informacje w blok kodu poniżej:
// ---------------------------------------------------------------------------------------------
// Module settings
// ---------------------------------------------------------------------------------------------
protected $_fondy_merchant_id = 'merchant ID '; // from Fondy control panel
protected $_fondy_redirect_mode = 0; // 1 - with redirection, 0 - without redirection
protected $_fondy_secret_key = 'secret key'; // secret key
protected $_fondy_language = 'ru'; // payment system language
// id of the payment currency
protected $_fondy_currency_id = 1; // 1 - rubles (RUR), 2 - euro (EUR), 3 - dollars (USD)
// ----------------------------------------------------------------------------------------------
// end of settings
// ----------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Kliknij „Apply”. Teraz możesz zamknąć okienko „Payment systems directory”.

  2. Wejdź w menu „Website structure” – > „Dynamic page templates” i otwórz folder „Web-store”. Kliknij „Edit” (ikona ołówka) obok „Web-store cart”. Okno edytowania strony dynamicznej otworzy się teraz, wybierz zakładkę „Page settings”. Wpisz następujący kod procesora Fondy w pole «Dynamic page template settings» (Przed linią «// Add products to the cart»)
    // ------------------------------------------------
    //Processing of the payment notification from Fondy 
    // ------------------------------------------------
if (isset($_GET['paymentcallback']) and $_GET['paymentcallback'] == 'fondy')
{
if (empty($_POST)){
$input = json_decode(file_get_contents("php://input"));
$_POST = array();
foreach($input as $key=>$val)
{
$_POST[$key] =  $val ;
}
}
if (isset($_POST['order_status']) and $_POST['order_status'] == 'approved')
{
            $order_id = explode('#', $_POST['order_id']); // Order ID
            $oShop_Order = Core_Entity::factory('Shop_Order')->find($order_id[0]);
            if (!is_null($oShop_Order->id))
            {
                // Launch payment system processor
                Shop_Payment_System_Handler::factory($oShop_Order->Shop_Payment_System)
->shopOrder($oShop_Order)
->paymentProcessing();
}
            exit();  
}
}
    // ------------------------------------------------
    //end of Fondy processor
// ------------------------------------------------
  1. Kliknij „Apply”. Teraz możesz zamknąc okno „Dynamic page templates list”, ustawianie modułu jest zakończone!

Podłącz się do system płatności online FONDY i dowiedz się więcej!