(8 votes, average: 2,38 out of 5)
Loading...
, Автор: Maxim

Jak działają płatności i finanse w Uber

Finanse i IT

Uber okazał się być jednym z najbardziej udanych startupów na świecie dzięki modelowi ekonomicznemu, znanemu jako tzw. gospodarka dzielenia się, a stało się tak dzięki przełomowym innowacjom technologicznym i finansowym. Firmy zazwyczaj ochoczo opowiadają nam o swoich technologiach, a jednak w kwestiach finansowych zazwyczaj milczą. Jaki jest wielki sekret? Przyjrzymy się temu z bliska.

Globalna ekspansja

Po uruchomieniu usługi w 2010 roku w San Francisco, Uber niemalże z prędkością światła zaczął podbijać kolejne miasta i kraje. Jednak dość szybko firmie przyszło zmierzyć się z pewnym problemem, a mianowicie sposobem rozszerzania swojego modelu finansowego dotyczącego rozliczenia pasażerów i kierowców we wszystkich regionach działalności usługi. Główne zalety infrastruktury płatniczej Ubera stanowią błyskawiczne płatności w ramach aplikacji, możliwość ich dokonywania w lokalnej walucie każdego z krajów oraz regularne przekazywanie zarobionych środków na konta osobiste lub karty bankowe kierowców.

Wchodząc na nowy rynek, Uber każdorazowo zmaga się z dwoma kluczowymi problemami dotyczącymi płatności: akceptacja po dokonaniu zapłaty przez pasażera oraz wypłata dla kierowcy. Rozwiązując ten problem, Uberowi pozostają do dyspozycji dwa modele: integracja z lokalnymi usługami płatniczymi w danych kraju lub dalsza współpraca z dotychczasowymi partnerami, któymi są m.in. Paypal, Braintree (spółka zależna PayPal) i Adyen (znana międzynarodowa platforma płatnicza). Każdy z modeli posiada jednak zalety i wady wynikające z kilku czynników.

Przyjmowanie płatności od pasażerów

Spójrzmy na sposób otrzymywania płatności dokonywanych za pośrednictwem kart bankowych pasażerów. Jeżeli Uber zdecyduje się na integrację z lokalną platformą płatniczą lub bankiem w momencie uruchomienia usługi w nowym kraju, ryzykuje jednocześnie opóźnieniem terminowego jej wprowadzenia w przypadku potencjalnych kłopotów związanych z procesem integracji.

Warto w tym miejscu zauważyć, że zarówno bank przez sprzedawcy jak i sklep internetowy (tzw. „bank przejmujący” lub „agent rozliczeniowy”) oraz bank klienta dokonującego płatności (tzw. „bank emisyjny lub „emitent „) ponosi koszty związane z prowizją (tzw. „opłata intercharge”) podczas rozliczania rachunków w ramach międzynarodowych systemów płatniczych Visa, MasterCard lub American Express, Prowizja ta wzrasta, jeżeli bank przejmujący i bank wydający są̨ zlokalizowane w różnych krajach.

Uber jest firmą amerykańską̨, ale jego główna instytucja finansowa znajduje się̨ w Holandii. Rozwiązanie to wprowadzono w celu zminimalizowania podatku, ponieważ Holandia oferuje preferencyjne stawki dla spółek niebędących rezydentami. W rezultacie taki sposób wszelkie płatności pochodzące od pasażerów znajdujących się̨ poza Europą stają się̨ transakcjami międzynarodowymi Ubera. Niemniej jednak, Uber mimo wszystko zazwyczaj decyduje się na wyższe opłaty prowizyjne za dokonane płatności międzynarodowe i współpracuje w tym zakresie z własnymi partnerami globalnymi, nie ryzykując jednocześnie nawiązaniem relacji z nowymi podmiotami w kolejnym kraju.

Jedną z cech charakterystycznych modelu finansowego Ubera jest fakt, że firma dąży do uzyskania dochodów poprzez ich gromadzenie w swojej europejskiej instytucji finansowej w konkretnej walucie (np. Euro lub dolarach), jednocześnie godząc się̨ na niedogodności pojawiąjące się po stronie klientów i związane z przeliczaniem waluty. W takim przypadku PayPal, Braintree i Adyen umożliwiają Uberowi współpracę z lokalnymi walutami w różnych krajach, pozwalając pasażerom na płatność kartą w swojej codziennej walucie. Taka technologia, zwana usługą dynamicznego przeliczania walut (z ang. DCC – Dynamic Currency Conversion), jest obsługiwana przez większość́ banków nabywających, będących członkami międzynarodowego systemu płatności. Istnieją̨ także banki emisyjne obsługujące DCC, chociaż mogą one pobierać dodatkową prowizję za transakcje takiego typu. Dokonanie wyboru banku wydającego w momencie wprowadzenia nowej karty należy włącznie do pasażera.

Gdy Uber pojawia się̨ na nowym rynku, zazwyczaj równolegle rozpoczyna także proces bezpośredniej integracji z lokalnymi systemami płatności. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy infrastruktura płatnicza w danym kraju jest wystarczająco rozwinięta i nie przedstawia ryzyka związanego ze stabilnością przetwarzania płatności lub funkcjonalnoścą instytucji finansowych. Zdarza się jednak, że proces integracji rozpoczyna się ze względu na wymogi lokalnego prawa, a nie na życzenie samego Ubera. Stało się tak na przykład w Indiach, gdzie Ubera zmuszono do pracy z systemem płatności MobiKwik. Było to spowodowane obowiązkiem banku centralnego Indii w zakresie płatności internetowych z dwuskładnikową autoryzacją i stanowiskiem Ubera, który zasadniczo nie korzysta z technologii 3D Secure, ponieważ komplikuje to proces płatności w ramach aplikacji mobilnej. Innym przypadkiem byłaby sytuacja, w której Uber musiałby zintegrować́ się z lokalnymi systemami płatności, ponieważ w kraju znalazłaby się spora ilość lokalnych kart, niekompatybilnych z płatnościami międzynarodowymi (tzw. „karty krajowe”). W tego typu przypadkach Uber samodzielnie podjąłby się procesu integracji, jeżeli jego partnerzy, tacy jak Braintree i Adyen nie byliby zintegrowani z lokalnym bankiem danego kraju.

Wypłaty dla kierowców

Jeżeli chodzi o wypłaty kierowców to sprawa jest rozwiązywana nieco inaczej. W tym przypadku Uber korzysta z przelewów transgranicznych, ponieważ gromadzi wszystkie swojego dochody na rachunkach holenderskich w Euro lub w innej europejskiej walucie. W tym celu istnieją następujące instrumenty finansowe (poniżej wymieniono tylko systemy międzynarodowe i amerykańskie):

  •  Polecenie przelewu lub przelew SWIFT. Jest to najbardziej uniwersalna metoda transferów międzynarodowych, funkcjonująca w większości krajów. W Unii Europejskiej koszty tradycyjnych przelewów są niskie, jednak w przypadku tych transgranicznych opłaty za usługi znacznie wzrastają. Pracując w trybie offline, okres przekazywania środków może wynosić od 2 do 5 dni.
  •  Money Transfer i MoneySend to internetowe platformy transferowe zabezpieczone odpowiednio przez Visa i Mastercard. Pozwalają one na dokonywanie płatności online na konta zazwyczaj w ciągu kilku minut. Opłaty za usługi są dość rozsądne, choć są one dostępne jedynie w niektórych krajach – nie jest to na przykład możliwe w Stanach Zjednoczonych.
  •  Zwrot towaru jest nie tyle technologią, co metodą przelewu na kartę Visa lub MasterCard. Odbywa się to w trybie offline, a środki docierają do miejsca docelowego w ciągu 2 do 5 dni. Nie jest to oficjalna usługa oferowana przez banki przejmujące, a raczej stanowi pewnego rodzaju trik, który początkowo opracowano w celu dokonywania zwrotów za zakupy bezpośrednio na karty. Sposób ten można jednak wykorzystać w celu wypłacenia środków na dowolną kartę i tak też stanowi to najtańszą ze wszystkich wskazanych metod.
  •  Quasi-gotówka. Podobnie jak w poprzednim przypadku, jest to metoda transferu kart w trybie offline, ale działa tylko, aby można było dokonać przelewu na tę samą kartę, której użyto pierwotnie w celu dokonania płatności. Innymi słowy, nie jest to metoda odpowiednia dla Ubera.
  •  ACH oferuje transakcje kart debetowych w trybie offline w Stanach Zjednoczonych. Okres przetwarzania płatności wynosi od 3 do 4 dni.
  •  Western Union, Transferwise i Moneygram to międzynarodowe systemy wykorzystywane w celu dokonywania przelewów międzynarodowych. Są dostępne tylko w nielicznych krajach i nie należą do tanich rozwiązań.Wszystkie inne międzynarodowe platformy płatnicze to dodatki lub pochodne systemów i metod wymienionych powyżej.

Uber nie udostępnił co prawda do wiadomości publicznej informacji dotyczącej metod używanych do wypłacania środków kierowcom, ale znając już sposób wykorzystywania technologii oraz ogólnych informacji, możemy wyciągać pewien wniosek. Uber skutecznie łączy niezbędne systemy, metody i partnerów płatności w każdym kraju, tak aby zminimalizować kwotę, będącą prowizją od dokonanego przelewu i szybkości dotarcia funduszy na konta kierowców. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Uber wprowadził Instant Pay – rozwiązanie oferujące natychmiastową wypłatę̨ zarobionych środków na karty debetowe kierowców. Innymi słowy jest to przelew krajowy za pośrednictwem systemu ACH na karty debetowe Visa wydawane przez GoBank. Ale ponieważ ACH jest systemem offline, którego okres przetwarzania płatności wynosi od 3 do 4 dni to w rzeczywistości dzieje się tak, że GoBank niemal natychmiast przekazuje pieniądze kierowcom za pośrednictwem przelewu bezpośrednio na ich karty, oczekując na faktyczny wpływ funduszy od Ubera w niedalekiej przyszłości.

Prowizje pobierane przez systemy płatności i banki za międzynarodowe przelewy niewielkich sum pieniędzy mogłyby pochłonąć niemalże wszystkie dochody Ubera. Dlatego też w ramach optymalizacji kosztów wypłaty nie są przekazywane każdemu z kierowców bezpośrednio na konta bankowe. Firma gromadzi dochodzy na rachunkach swoich pośredników, będących lokalnymi instytucjami finansowymi zlokalizowanymi w krajach kierowców. Po rozliczeniu prowizji (wynoszącej 20-25%), Uber cotygodniowo przekazuje dochody ze wszystkich podróży pasażerskich na konta swoich licznych pośredników, który następnie dokonują wypłat na karty i konta bankowe kierowców.

Z reguły w przypadku „ostatniego kroku” masowych wypłat dla kierowców w kraju Uber korzysta z partnerów bankowych, posiadających interfejs API do kredytowania kart i kont.

To nie czarna magia

Jak wynika z powyższej analizy, Uber nie posiada żadnej wyłącznej technologii płatniczej ani preferencyjnych korzyści na rynkach finansowych. Po prostu technologie płatnicze osiągnęły punkt, w którym są dostępne nie tylko dla światowych liderów, takich jak Uber, Airbnb i Blablacar, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw w dowolnym miejscu na świecie. Sukces firmy Uber sprowadza się do tego, że potrafi prawidłowo wykorzystać takie technologie i łączy je tak, aby stworzyć skutecznego model finansowy.

#e-commerce

Możliwość komentowania jest wyłączona.