(6 votes, average: 2,17 out of 5)
Loading...
, Автор: Fondy

Platforma płatności Fondy otwiera dwa nowe biura w Europie

Fondy platforma płatności wykazuje trwały wzrost i rozszerza swoją obecność w krajach Europy. Wraz z biurami na Łotwie i w Czechach, firma otwiera siedziby w Wielkiej Brytanii oraz na Słowacji.

Jednym z priorytetów Fondy jest obniżenie barier wejścia w sektorze fintech oraz uproszczenie problemu ekspansji biznesowej na rynki międzynarodowe.

Dotychczas ponad 1500 internetowych handlowców zaufało Fondy, podczas gdy ponad 30% obrotów jest generowanych przez innowacyjne rozwiązanie SaaS, które pozwala każdemu biznesowi rozpocząć akceptowanie płatności globalnie w kilka dni.

Cloud technologies have been used in our daily lives for a long time and we often do not even notice it. We entrust our personal files to Dropbox, websites and apps to Amazon AWS and Google Apps and professional profiles to LinkedIn.

Technologie chmury od dawna są używane w naszym codziennym życiu, mimo, że zazwyczaj tego nie zauważamy. Powierzamy nasze prywatne pliki Dropbox’owi, strony internetowe i aplikacje usłudze Amazon AWS oraz Google, a profile profesjonalistów LinkedIn.

Nadszedł czas na technologię chmury na polu płatności.

Platforma Fondy oferuje rozwiązania White Label dla każdego biznesu, który ma potrzebę przyjmowania płatności czy świadczenia usług finansowych swoim klientom. Tak jak w przypadku Dropbox’a, nie musisz kłopotać się kupowaniem nowego dysku, i tak jak w przypadku Amazon’a, nie masz potrzeby zatrudnienia zespołu specjalistów do obsługi infrastruktury. Fondy rozwiąże wszelkie kompleksowe i drogie sprawy finansowe oraz IT:

  • Założenie firmy oraz kont bankowych w Europie
  • Integracja z bankami i systemami autoryzacyjnymi w Europie, Rosji, oraz na Ukrainie na podstawie jednego rozwiązania technologicznego
  • Przyjmowanie płatności Visa oraz Mastercard na stronach oraz w aplikacjach mobilnych przez stronę płatności White Label
  • Panel sterowania sprzedawcy white label, analityka oraz raportowanie
  • Wielofunkcyjne, otwarte API płatności
  • międzynarodowe przyjmowanie płatności w wielu walutach
  • Wsparcie techniczne, finansowe, oraz prawne
#about-fondy

Możliwość komentowania jest wyłączona.