Fondy – autoryzacja internetowa

Autoryzacja przez Internet jest usługą akceptowania płatności online w imieniu sprzedawcy korzystając z kart bankowych oraz bankowości online. Zazwyczaj, autoryzacja internetowa zakłada akceptację kart Visa, Mastercard oraz systemów płatności Prostir i Privat24.

Uczestnikami procesu są: bank autoryzacyjny, bank emisyjny, karta lub posiadacz rachunku, system płatności oraz usługodawca.

Bank autoryzacyjny to bank zapewniający rozliczenie między bankiem wydającym kartę a handlowcem internetowym w systemie płatności. Konto sprzedawcy internetowego może być otwarte w banku autoryzacyjnym lub jakimkolwiek innym banku w kraju. W tym samym czasie, bank autoryzacyjny gwarantuje transfer funduszy na bieżące konto handlowca lub dostawcy usługi niezależnie od tego w jakim banku jest to konto.

Internetowe konto handlowe

The issuing bank is the bank that issued the payer’s card and opened the account of the card. In the event the positive answer to the purchase is received from the acquirer bank, the issuing bank guarantees the withdrawal of funds from the card account and transfer of them to the payment system to reimburse the acquirer bank.

Bank emisyjny jest bankiem, który wydał kartę płatnika i otworzył konto karty. W przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi na zakup od banku autoryzacyjnego, bank emisyjny gwarantuje pobranie środków z konta karty i przelanie ich do systemu płatności aby spłacić bank autoryzacyjny.

Dostawca usług to usługa internetowa, która łączy stronę handlowca internetowego z bankiem autoryzacyjnym. Na przykład, platforma płatności FONDY jest dostawcą usług, które zapewniają integrację ponad 2500 handlowców internetowych z 25 bankami w Ukrainie, Europie i Rosji. Główne funkcje dostawcy usług:

  • uproszczenie interakcji handlowca internetowego z bankiem autoryzacyjnym przez własne API
  • możliwość brandingu stron płatności zgodnie z wyglądem strony
  • zapewnienie bezpieczeństwa płatnościom z technologią 3D Secure, systemem przeciw oszustwom oraz standardom PCI DSS.
  • Agregacja gotówki pochodzącej z różnych metod płatności i przelanie ich wszystkich na jedno konto sprzedawcy
  • Zapewnienie interakcji z różnymi bankami autoryzacyjnymi pod jedną umową
  • Dostarczenie szczegółowych raportów odpowiadających wykonanym płatnościom
  • Ułatwienie konwersji płatności poprzez przekierowanie do innych banków autoryzacyjnych w przypadku odrzucenia lub niedostępności jednego z nich
  • Wygodny panel sterowania sprzedawcy z szczegółową analityką

Podłącz się do FONDY i dowiedz się więcej!