Kalendář plateb

Kalendář plateb je funkce umožňující pravidelné strhávání prostředků z platební karty zákazníka v předem stanovených intervalech.

Jak to funguje?

 1. Zákazník v platební bráně zadá údaje o své platební kartě, zvolí frekvenci a výši platby, a platbu potvrdí.

 2. Zákazníkova karta je připojena k jeho uživatelskému účtu ve Vašem systému, a údaje o ní jsou v zašifrované podobě automaticky uloženy do platebního kalendáře FONDY. K údajům o kartě nemá přístup žádná ze zúčastněných stran – za jejich bezpečnost se zaručujeme.

 3. Jakmile nastane okamžik pro další stržení prostředků, platforma FONDY sama provede platbu požadované částky v souladu s údaji v kalendáři.

Komu přijdou pravidelné platby vhod?

 • Poskytovatelům hostingu a internetových služeb
 • Vydavatelům elektronických a tištěných publikací, poskytovatelům on-line služeb, softwaru a her, které vyžadují úhradu předplatného
 • Poskytovatelům veřejných služeb, telekomunikačních služeb a pojišťovnám
 • Vzdělávacím portálům, organizátorům kurzů či školení, a osobním koučům
 • Charitativním a dobrovolnickým organizacím, a organizacím přijímajícím pravidelné příspěvky

Proč zákazníkům pravidelné platby nabízet?

 • Ani Vy, ani Vaši zákazníci nemusí pro provádění opakovaných plateb pohnout prstem, vše probíhá automaticky.
 • Platba bude vždy provedena včas, a proto nebudou mít Vaši zákazníci nikdy problém s dostupností předplacené služby.
 • Významné zvýšení míry konverze oproti běžným platbám. Odpadá riziko, že zákazník stránku před dokončením platby opustí, uvede nesprávný údaj nebo nebude mít připojení k internetu.
 • Čas, který byste Vy a Vaši zaměstnanci museli trávit kontrolou jednotlivých plateb, nyní můžete věnovat něčemu důležitějšímu.
 • Praktická evidence plateb a jejich stavu.

Jak kalendář nastavit?

První možnost

API pro vývojáře
Pokud již máte vlastní webovou stránku nebo na ní teprve pracujete, můžete platební kalendář integrovat pomocí rozhraní API.

Druhá možnost

Tlačítko platby
Pokud ještě nemáte vlastní stránku nebo si vedete blog, můžete vytvořit tlačítko platby s možností pravidelné platby. Také můžete zákazníkovi jednoduše zaslat odkaz na platební bránu pomocí e-mailu nebo libovolné aplikace na posílání zpráv.

Začněte využívat platební platformu FONDY a vydělávejte více!